Slider
Jakub Polák
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. - Publius Iuventius Celsus (Dig 1, 3, 17)

„Poznať zákony neznamená poznať ich slová, ale pochopiť ich význam a pôsobenie.“

Pomôžeme Vám

Jakub Polák ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s.r.o. poskytuje klientom právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, vo všetkých oblastiach práva, odborne a profesionálne, s dôrazom na individuálny prístup.
Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Prístup ku klientom

"Nechajte si poradiť ako najefektívnejšie dosiahnuť Vami sledovaný záujem v súlade so zákonom. "Najefektívnejšie" pre nás znamená tak, aby cesta za Vašim cieľom bola čo najbezpečnejšia, najrýchlejšia a ekonomicky čo najmenej náročná. Záujmy našich klientov sú pre nás prvoradé, a preto urobíme pre Vašu spokojnosť všetko to, čo nám zákon umožňuje."

Poistenie zodpovednosti za škodu

Len vysoko odborné poskytovanie právnych služieb úspešne predchádza vzniku akýchkoľvek škôd na strane klienta. Za účelom zabezpečenia tej najvyššej miery istoty na strane všetkých klientov pristúpila naša advokátska kancelária k hromadnej poistnej zmluve uzatvorenej Slovenskou advokátskou komorou, predmetom ktorej je poistenie zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú výkonom advokácie.

Spolupráca s odborníkmi

Pri výkone advokácie je v súčasnej dobe nevyhnutná tímová spolupráca s odborníkmi, a preto spolupracujeme najmä s renomovanými notármi, exekútormi, správcami konkurzných podstát, reštrukturalizačnými správcami, daňovými poradcami, účtovníkmi, znalcami, tlmočníkmi a prekladateľmi, vďaka čomu dokážeme poskytnúť právne služby v širšom spektre a na vysokej úrovni.