Header
Ochrana osobných údajov

Ak chcete použiť kontaktný formulár na našej webovej stránke, sú požadované osobné údaje ako meno, e-mailová adresa a telefonický kontakt. Zhromažďujeme a používame osobné údaje prenášané prostredníctvom kontaktného formulára výlučne na účely toho, aby sme mohli odpovedať na otázky alebo požiadavky.

Po spracovaní otázky alebo požiadavky sú osobné údaje najskôr spracované a uložené pre prípad akýchkoľvek ďalších otázok alebo požiadaviek. Kedykoľvek je  možné požiadať nás o vymazanie osobných údajov, v opačnom prípade ich vymazanie vykonáme bezodkladne po úplnom vyriešení otázky alebo požiadavky.