Header
O mne
Obrázok

JUDr. Jakub Polák

Vzdelanie

2005–2010 – Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta práva – vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa
2012/2013 – Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva – rigorózna skúška
2014 –  Slovenská advokátska komora – Advokátske skúšky

JUDr. Jakub Polák ukončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa v roku 2010 na fakulte práva,  Bratislavskej vysokej školy práva (Paneurópska vysoká škola práva) v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia začal ihneď vykonávať prax advokátskeho koncipienta postupne v dvoch advokátskych kanceláriách v Bratislave.

Neskôr nasmeroval svoj výkon praxe advokátskeho koncipienta z Bratislavy do advokátskej kancelárie v Nitre, počas pôsobenia v ktorej v roku 2013 úspešne zložil rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu v študijnom odbore „obchodné právo“, pričom mu bol udelený titul „doktor obojakého práva“ v skratke JUDr. (z lat. iuris utriusque doctor).

Po ukončení praxe advokátskeho koncipienta v roku 2014 úspešne absolvoval advokátske skúšky. Od septembra roku 2014 je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 6902.